Βίντεο ομιλία: Συμμετέχοντας σε ομάδες από την επιβίωση στη συνεξέλιξη

Βίντεο ομιλία: Συμμετέχοντας σε ομάδες από την επιβίωση στη συνεξέλιξη

Η εξέλιξη για μένα είναι συνεξέλιξη καθώς η παρουσία των άλλων μας διαμορφώνει και οι δυνάμεις και τα στοιχεία που ανακαλύπτουμε μπορούν να μας δώσουν ζωντάνια και έμπνευση για τη συνέχεια.  Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης Evolve του TEDxAUTH.