Τι είναι συμβουλευτική;

Η συμβουλευτική είναι μία διαδικασία που έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να δει κάποιες λύσεις σε ζητήματα που αντιμετωπίζει. Ο ψυχολόγος συνήθως παρουσιάζει τις γνώσεις του και την εμπειρία του με ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα ζητήματα στο παρελθόν.

Η διαδικασία αυτή εστιάζει στο παρόν και δεν εμπεριέχει ιστορική αναδρομή. Η συμβουλευτική αφορά ένα συγκεκριμένο ζήτημα που απασχολεί το άτομο ή το ζευγάρι που επισκέπτεται τον ψυχολόγο σε αντίθεση με την ψυχοθεραπεία που καλύπτει μεγαλύτερο εύρος θεμάτων.

 

Η συμβουλευτική όπως και η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι ατομική, οικογενειακή ή ζεύγους και ομαδική. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής παρέχονται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως είναι ψυχολόγοι, ψυχίατροι και κοινωνικοί λειτουργοί.