Γιατί να πάω σε ψυχολόγο αφού έχω τους φίλους μου;

Η παρουσία φίλων και υποστηρικτικού περιβάλλοντος μπορεί να φανεί ιδιαίτερα βοηθητική σε περιόδους που αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Πολλές φορές όμως χρειάζεται μία εξωτερική ματιά και ένας επαγγελματίας προκειμένου να δούμε τα ζητήματα που μας απασχολούν από διαφορετική σκοπιά. Ο ψυχολόγος υποδέχεται ένα άτομο, μία οικογένεια ή ένα ζευγάρι σε πλαίσιο απόλυτης εχεμύθειας όπου μπορεί να γίνει ειλικρινής συζήτηση χωρίς το φόβο της κριτικής και τα ζητήματα να εκτεθούν με τρόπο άμεσο σε ένα πλαίσιο ασφάλειας.

Ακόμα, με τις γνώσεις του για την ανθρώπινη συμπεριφορά, την προσωπικότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις και την εμπειρία του μπορεί να αναγνωρίσει τις διάφορες πτυχές του προβλήματος που απασχολεί όποιον τον επισκέπτεται. Ενώ, με σεβασμό στην προσωπική ιστορία του ατόμου και τη μοναδικότητα του μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση μίας κατάστασης αλλά και στην ανακάλυψη νέων λύσεων και τρόπων αντιμετώπισης.