Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία είναι ένα σύνολο μεθόδων που αναπτύσσονται μέσα από την ενεργητική αλληλεπίδραση θεραπευτή και θεραπευόμενου που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του θεραπευόμενου. Στην ψυχοθεραπεία γίνεται μία σε βάθος προσπάθεια κατανόησης των συναισθηματικών ζητημάτων που απασχολούν τον θεραπευόμενο που εμπεριέχει και την αναδρομή στο παρελθόν και στα σημαντικά γεγονότα για τον ίδιο. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι ατομική, οικογενειακή ή ζεύγους και ομαδική.

Υπηρεσίες ψυχοθεραπείας παρέχονται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν ολοκληρώσει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που διαρκούν συνήθως τέσσερα έτη. Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις είναι ενδεικτικά η συστημική, η ψυχοδυναμική , η γνωστική-συμπεριφορική, η Gestalt και η δραματοθεραπεία.