Συμβουλευτική και Θεραπεία Ζευγαριών

Κάθε ζευγάρι είναι μοναδικό, η σχέση μεταξύ των συντρόφων πλέκει μία ιστορία έρωτα, αγάπης αλλά συγκρούσεων και δυσκολιών. Συχνά τα μέλη ενός ζευγαριού έχουν μαζί με το ρόλο του συντρόφου και άλλους απαιτητικούς ρόλους που καλούνται να φέρουν σε πέρας. Αυτοί οι ρόλοι έρχονται πολλές φορές σε σύγκρουση και σε συνδυασμό με τις πρακτικές δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή αποτελούν πηγή πίεσης και άγχους.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, γεγονότα και αλλαγές που συμβαίνουν μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή των συντρόφων/ συζύγων και να φέρουν σύννεφα στη σχέση τους. Τα σύννεφα ανάμεσα στο ζευγάρι μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις, καυγάδες, απιστία, διαζύγιο ή και να δημιουργούν προβλήματα στο ρόλο τους ως γονείς. Πολλές φορές ένα ζευγάρι θα αργήσει να αναζητήσει βοήθεια με συνέπειες απρόβλεπτες για τη σχέση του. Η αποδοχή ότι η η σχέση και η συμβίωση μεταξύ των συντρόφων δεν είναι μία τέλεια κατάσταση  είναι συνήθως ένα πολύ δύσκολο βήμα, καθώς συνήθως κοινωνικά προβάλλεται η εικόνα του ευτυχισμένου δίχως προβλήματα και κρίσεις ζευγαριού.

 

Μήπως όμως η κρίση είναι και η ευκαιρία για ένα ζευγάρι;

 

Η θεραπεία ζευγαριών αντιμετωπίζει την κρίση ως μία ευκαιρία για αλλαγή, αλλαγή της σχέσης με ένα τρόπο που θα κάνει τους συντρόφους/συζύγους να απολαμβάνουν ο ένας τον άλλο με λιγότερες εντάσεις και καλύτερη διάθεση. Το ζευγάρι έχει μία σύντομη ή πιο μακρόχρονη ιστορία που περνά από σταυροδρόμια στη διάρκεια του χρόνου που συχνά φέρνουν αναταραχές στην κοινή πορεία των συντρόφων. Με την αφορμή μία κρίσης το ζευγάρι με τη συνοδεία του θεραπευτή μπορεί να ανακαλύψει νέα μοτίβα επικοινωνίας και να δει αποθέματα και δυνατότητες που δεν ήταν ορατές μέχρι τη στιγμή της θεραπείας.

Μέσα από μία διαδικασία εστιασμένη στην κατανόηση των αναγκών των μελών του ζευγαριού ως μονάδες αλλά και ως ζευγάρι, επανεξετάζονται οι στόχοι και οι προσδοκίες για τη μελλοντική τους πορεία.