Συμβουλευτική Ομάδων Επαγγελματιών

Πολλές φορές το άγχος της καθημερινότητας δυσκολεύει τη συνεργασία και δημιουργεί εντάσεις και συγκρούσεις. Σε επαγγέλματα που έχουν ιδιαίτερη ευθύνη και πίεση (ιατρικά επαγγέλματα, οίκοι ευγηρίας, τραπεζικοί οργανισμοί, σχολείο, δομές ψυχικής υγείας και κοινωνικής στήριξης κ.α.), πολλές φορές η συνεργασία γίνεται δύσκολη και η ένταση διογκώνεται.

Η ανταλλαγή προβληματισμών και διαχείριση των διαφωνιών μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι διαμορφωμένο ειδικά για αυτό μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην καλύτερη λειτουργία της ομάδας. Μέσα από αυτό που θα ορίζαμε ως ομαδική συμβουλευτική, αναδύεται η ξεχωριστή ταυτότητα της ομάδας που είναι το μοναδικό προϊόν της συνεργασίας των επιμέρους μελών. Μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και αναπτύσσονται νέες στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων. Έτσι η κρίση γίνεται γόνιμος διάλογος και παράγονται νέα αποτελέσματα που οδηγούν σε καλύτερες αποφάσεις και σε νέες ιδέες.

 

Στόχος είναι η ανάπτυξη της ομάδας ως σύνολο αλλά και η ενδυνάμωση των μελών της ομάδας ως άτομα. Κάθε άτομο μέσα από την ομαδική διαδικασία βλέπει τις δεξιότητες του και τις επικοινωνιακές του τακτικές με τη βοήθεια των συνεργατών του, αλλάζοντας έτσι τη θεώρηση του για τα πράγματα μέσα και έξω από την ομάδα!