Δυνατότητα συνεδριών online

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπάρχει πλέον η δυνατότητα για συναντήσεις που πραγματοποιούνται διαδικτυακά. Η απόσταση δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο για την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας.

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε άτομα που δεν μπορούν να παρευρεθούν φυσικά στο χώρο του γραφείου είτε γιατί μένουν εκτός Θεσσαλονίκης, είτε στο εξωτερικό και επιθυμούν να κάνουν συνεδρίες με κάποιον που μιλάει τη μητρική τους γλώσσα και γνωρίζει την ελληνική κουλτούρα. Το γραφείο είναι προσβάσιμο σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ωστόσο αν είναι δύσκολο να μεταβεί κάποιος στο χώρο του γραφείου μπορεί να ενδείκνυται για ένα διάστημα να πραγματοποιούνται οι συνεδρίες διαδικτυακά. Διαμορφώνεται από κοινού ένα πλάνο για κάποιες εξ αποστάσεως συνεδρίες σε συνδυασμό με έναν αριθμό συνεδριών δια ζώσης. Συμφωνούνται εξαρχής οι όροι της συνεργασίας και επανεξετάζονται ανά διαστήματα.