Είναι ο ψυχολόγος απλώς ένας ακροατής;

Ο ρόλος του ψυχολόγου δεν είναι μόνο αυτός του ακροατή. Πολλές φορές μας δημιουργείται η εντύπωση πως ο ψυχολόγος είναι εκεί μόνο για να ακούσει τα προβλήματα μας και να μας πει τι να κάνουμε.

Η διαδικασία όμως της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας εμπεριέχει την ενεργητική ακρόαση και παράλληλα ο ψυχολόγος σε συνεργασία με τους θεραπευόμενους διερευνά τα ζητήματα που τους απασχολούν και βοηθά στην εξεύρεση νέων λύσεων ή τρόπων διαχείρισης. Είναι σημαντικό να υπάρχει ενεργή συμμετοχή των θεραπευόμενων και όχι μόνο παθητική ακρόαση απο τον ψυχολόγο, καθώς μόνο οι ίδιοι οι θεραπευόμενοι γνωρίζουν σε βάθος όσα τους απασχολούν και καθένας μας βιώνει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.