Συμβουλευτική και Θεραπεία Οικογενειών

“ Γιατί οικογενειακή θεραπεία… γιατί αντιμετωπίζει το άλγος της οικογένειας.”

Virginia Satir

Πολλές φορές υπάρχουν ζητήματα και αλλαγές που κάνουν την καθημερινή συμβίωση μία οικογένειας δύσκολη. Καθώς η οικογένεια είναι η μεγαλύτερη πηγή υποστήριξης, η οικογενειακή θεραπεία είναι έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν στο πλαίσιο των σχέσεων με τα σημαντικά πρόσωπα (γονείς, αδέρφια, σύντροφος, διευρυμένο οικογενειακό περιβάλλον)). Ως διεθνώς αναγνωρισμένη προσέγγιση ψυχοθεραπείας, η οικογενειακή ψυχοθεραπεία είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστούν ζητήματα που απασχολούν συχνά ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας προωθώντας την κατανόηση ανάμεσα στα μέλη, αναπτύσσοντας νέες στρατηγικές επίλυσης ζητημάτων αλλά και ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες εσωτερικές ικανότητες της οικογένειας και των μελών της.

Η οικογενειακή θεραπεία ακόμα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επιρροή των ευρύτερων συστημάτων στη ζωή της οικογένειας και του ατόμου (τοπική κοινότητα, κοινωνία, πολιτισμική κοινότητα). Με αυτό τον τρόπο δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη μοναδικότητα του κάθε ατόμου και στους διαφορετικούς ρόλους που έχει ως μέλος μία οικογένειας, σύντροφος σε μία σχέση, γονιός, φίλος, άτομο που ζει σε μία κοινότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία (γλώσσα, θρησκεία, παραδόσεις).

 

Μερικά παραδείγματα περιπτώσεων όπου η οικογενειακή θεραπεία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητική:

  • Χρόνιες παθήσεις
  • Ψυχοσωματικά ζητήματα
  • Φροντίδα για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων
  • Φροντίδα για την ψυχική υγεία ενηλίκων
  • Κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών
  • Γονεϊκά καθήκοντα και βελτίωση της λειτουργικότητας της επικοινωνίας
  • Προβλήματα στο σχολείο
  • Προβλήματα στο χώρο εργασίας
  • Απώλεια και πένθος
  • Τραυματικές εμπειρίες

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες και μοναδικές ανάγκες κάθε οικογένειας συν διαμορφώνεται ένα πλάνο συνεργασίας.