Επαγγελματική πορεία

Έχω αποφοιτήσει από το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είμαι ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την ελληνική επικράτεια από το Μάιο του 2013.

Είμαι τακτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων με αριθμό μητρώου 2587. Έχω ολοκληρώσει την τετραετή εκπαίδευσή στη Συστημική Προσέγγιση και την Οικογενειακή Θεραπεία στο Ινστιτούτο Συστημικής Προσέγγισης και Οικογενειακής Θεραπείας και είμαι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association).

Έχω ολοκληρώσει διετή εκπαίδευση στα μεταμοντέρνα μοντέλα ψυχοθεραπείας της αφηγηματικής, της διαλογικής και της εστιασμένης στη λύση θεραπείας στο κέντρο Bienestar.

'Εχω εργαστεί ως ψυχολόγος σε δημόσια σχολεία της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας, στην International Medical Corps και στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμα, έχω προσφέρει υπηρεσίες εποπτείας και ομαδικής υποστήριξης εργαζομένων στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και στο Danish Refugee Council. Από το 2018, εργάζομαι ιδιωτικά ως ψυχολόγος με άτομα, οικογένειες και ζευγάρια.

Συντονίζω εργαστήρια με θέματα που έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες σχέσεις, και σεμινάρια Παροχής Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας για επαγγελματίες φορέων που δεν είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά έρχονται συχνά αντιμέτωποι με καταστάσεις κρίσης.

Στο παρελθόν έχω προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες μου ως ψυχολόγος στην Θεραπευτική Κοινότητα και το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ Ιθάκη, και στο Ειδικό Δημοτικό Άρτας.

Σταμάτη

Συμμετέχω ενεργά σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και δίκτυα επαγγελματιών που αφορούν την ανθρώπινη επικοινωνία και συμπεριφορά, τη συστημική προσέγγιση και τις εξελίξεις στην ψυχοθεραπεία προκειμένου να ανανεώνω τις γνώσεις μου διαρκώς.

Μιλάω Αγγλικά και Γαλλικά. Στον ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με το σύγχρονο χορό, τον κινηματογράφο και το διάβασμα.

Βασιλική Σταμάτη
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια