Επαγγελματική πορεία

Έχω αποφοιτήσει από το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είμαι ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την ελληνική επικράτεια από το Μάιο του 2013.

Είμαι τακτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων με αριθμό μητρώου 2587. Έχω ολοκληρώσει την τετραετή εκπαίδευσή στη Συστημική Προσέγγιση και την Οικογενειακή Θεραπεία στο Ινστιτούτο Συστημικής Προσέγγισης και Οικογενειακής Θεραπείας και είμαι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association) που είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy).

Μετά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών μου σπουδών, έχω εργαστεί ως ψυχολόγος σε δημόσια σχολεία της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας, στην International Medical Corps και στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στη Βόρεια Ελλάδα.

Στο παρελθόν έχω προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες μου ως ψυχολόγος στην Θεραπευτική Κοινότητα και το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ Ιθάκη, και στο Ειδικό Δημοτικό Άρτας.

Συντονίζω εργαστήρια με θέματα που έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες σχέσεις, και σεμινάρια Παροχής Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας για επαγγελματίες φορέων που δεν είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά έρχονται συχνά αντιμέτωποι με καταστάσεις κρίσης.

Σταμάτη

Συμμετέχω ενεργά σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και δίκτυα επαγγελματιών που αφορούν την ανθρώπινη επικοινωνία και συμπεριφορά αλλά και τη συστημική προσέγγιση προκειμένου να ανανεώνω τις γνώσεις μου διαρκώς.

Μιλάω Αγγλικά και Γαλλικά. Στον ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με το σύγχρονο χορό, τον κινηματογράφο και το διάβασμα.

Βασιλική Σταμάτη
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια