Σημαντική Ενημέρωση

Σημαντική Ενημέρωση

Στην παρούσα φάση καθώς δεν υπάρχει επίσημη απαγόρευση διακοπής εργασιών για τους ιδιώτες ψυχολόγους, καθώς υπαγόμαστε στην κατηγορία ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, το γραφείο παραμένει ενεργό.

Με σεβασμό στα μέτρα που έχει λάβει το κράτος κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, στο χώρο του γραφείου ισχύουν τα εξής:

  • Ο χώρος αερίζεται κατά τη διάρκεια αλλά και ενδιάμεσα των συνεδρίων.
  • Μετά από κάθε συνεδρία απολυμαίνονται οι πολυθρόνες και όλα τα σημεία επαφής των θεραπευόμενων με αντικείμενα του χώρου.
  • Κατά την είσοδο στο χώρο του γραφείου υπάρχει υπόδειξη πλυσίματος χεριών με αντισηπτικό σαπούνι.
  • Τηρείται απόσταση μεταξύ θεραπεύτριας και θεραπευόμενων.
  • Δεν θα πραγματοποιηθούν οικογενειακές και ομαδικές συναντήσεις.

Ακόμα προτείνεται για το διάστημα των επόμενων δύο εβδομάδων η εναλλακτική της διαδικτυακής συνεδρίας κατόπιν συνεννόησης.

Είναι στιγμή να δείξουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στα μέλη της κοινότητας που ζούμε και να φροντίσουμε ο ένας τον άλλο με την ελπίδα πως σύντομα η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί.

Βασιλική Σταμάτη